S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny
Hospodárske noviny – príloha Reality

Denník Hospodárske noviny publikoval dňa 28.5.2021 v rámci prílohy Reality a development, článok o Slovenskom SMART City Indexe. Názov článku je “Naj mestom Slovenska je Bratislava”. Na Slovensko pomaly prichádzajú inovatívne riešenia, ktoré môžu položiť základný kameň pre tak zvané

Celkovo a SmartEconomy heatmaps 2020

V rámci projektu, prinášame Vám heatmaps slovenských okresov v rámci ich celkového umiestnenia sa a umiestnenia sa v SmartrEconomy za rok 2020.    

Slovak Smart city benchmark metodika porovnávanie index dáta inteligentné mesto
Slovenská republika na ceste k budovaniu intelige...

Aj keď téma implementácie inteligentných technológií v mestách a obciach na Slovensku nie je nová, proces ako taký je iba v začiatkoch. Implementácia inteligentných riešení poskytuje možnosti na zlepšenie kvality riadenia v rámci miestnych samospráv, efektívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi,

(c) Freepik
Marketingové aspekty rozvoja elektromobility na S...

Napriek samohybným silám trhu majú veľký vplyv na rozvoj elektromobility na Slovensku aj politické opatrenia na národnej úrovni.

(c) Freepik
Implementácia smart cities na Slovensku

Smart City je novým konceptom v rozvoji miest a mestských regiónov

Najnovšie články

Smart city kybernetická bezpečnosť
Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny