S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Čo získate

Náš slovenský smart city index prináša dáta a ukazovatele pre samosprávy, okresy a kraje Slovenska.

Po prihlásení sa do systému sprístupňujeme veľké množstvo dát.

Kontinuálne meriame a skúmame premenu slovenských samospráv.

Buďte súčasťou našej komunity, získavajte novinky alebo špeciálne štatistiky.

Medzi našich súčasných a nedávnych klientov patria

Vytvoriť inteligentné mesto je nielen budúcnosť, ale aj nutnosť.

Viaceré slovenské mestá už začali agendu inteligentných miest zavádzať do svojho fungovania a riadenia. My sme sa pozreli na slovenské mestá a hľadali, v ktorých indikátorok sú na akej úrovní a kde by sa potrebali zlepšiť.

Vstupné dáta

Všetky mestá sú porovnávané v rovnakých indikátoroch a dáta pre tieto indikátory sú homogénne.

 

Prepočet dát a indikátorov

Prepočet sa koná prostredníctvom Z-Transformation vzorca, aby sme mohli porovnať všetky heterogénne indikátory navzájom.

Získajte detailný prehľad samosprávy

Ponúkame detailný pohľad na samosprávu vo všetkých hodnotených indikátoroch.

Tento slovenský Smart City Index porovnáva každú samosprávu v 90tich rôznych indikátoroch. Online dostupné je zobrazenie len hodnôt prvej a druhej úrovne.

Môžete si objednať aj detailný pohľad na konkrétnu samosprávu ktorý vypracujeme podľa na požiadanie.

Zistite viac o analýze

Individuálna analýza

Štruktúra indexu

Index sa skladá z troch úrovní. Šesť charakteristík sa považuje za relevantnú skupinu charakterizujúcu inteligentné mesto, to je prvá úroveň indexu. Charakteristiky možno rozdeliť na 31 relevantných faktorov, nakoniec každý faktor je definovaný pomocou skupiny zodpovedajúcich ukazovateľov. To je druhá a tretia úroveň indexu. Neregistrovaný užívateľ má prístup k prvej úrovni, registrovaný k druhej a na požiadanie vypracujeme dáta samosprávy pre tretiu úroveň indexu (najkomplexnejšiu).

Viac ako 750 000 riadkov dát na hodnotenie v programe Excel.

3000

Minimálne obyvateľov

259

Samospráv v indexe

90

Porovnávaných indikátorov

4

Ročníky porovnávania

1

Jediný na Slovensku

Pripravený na odhalenie?
Pozrite si výsledky slovenského Smart City indexu.