S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Vizuálne ale aj číselné ukazovateľe aktuálnej implementácie smart city agendy v slovenských samosprávach.


Zavádzaním rôznych technologických a systémových inovácií práve pre podporu vzniku inteligentného mesta je rozhodnutie so širokosiahlym dopadom. Samospráva musí poznať potenciál inovácie a jej následný dopad. Monitorovanie dosiahnutého pokroku je kľúčové najmä pre manažment samosprávy.

Kontaktujte nás a môžeme vám poskytnúť podrobnejšie informácie v jednotlivých pilieroch. Kontaktujte nás mailom s dopytom na konkrétne mesto.

Dáta všetkých pilierov

Zavádzaním rôznych technologických a systémových inovácií práve pre podporu vzniku inteligentného mesta je rozhodnutie so širokosiahlym dopadom.

Samospráva musí poznať potenciál inovácie a jej následný dopad. Monitorovanie dosiahnutého pokroku je kľúčové najmä pre manažment samosprávy.

Kontaktujte nás a môžeme vám poskytnúť podrobnejšie informácie v jednotlivých pilieroch.