S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Ako čítať index

Ponúkame manuál, aby ste mohli dáta používať
a rovnako s tým ich aj správne interpetovať.

Smart City Index piliere how to

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky ohľadom indexu a jeho dát, zobrazovania a významu.

Globálne index porovnáva všetky samosprávy, ktoré majú od 3000 obyvateľov (vrátane). Preto môže dochádzať k istým nezrovnalostiam, kedy obec (napr.) Pata v porovnaní s mestom Žilina dosahuje dáta, ktoré nemusia plne korešpondovať so skutočnosťou. V tomto prípade sa skúste pozrieť na benchmark samospráv podľa veľkostných skupín.

Dáta samospráv sa odvíjajú aj od pozície samotnej samosprávy. Pokiaľ sa samospráva nachádza v blízkosti silného mesta, kopíruje množstvo jeho ukazovateľov a teda má podobné alebo rovnaké dáta. Výsledkom tohto javu sú tzv. Funkčné mestské oblasti. Tie vychádzajú z predpokladu prepojenia okolitých samospráv so silným mestom -> dochádzanie do zamestnania, zvoz odpadu, distribúcia pitnej vody, dochádzanie za kultúrou a pod.

Zahraničie a krajiny vyspelejšie od Slovenska (na základe využívanie egovernance a podobne) sú schopné distribuovať aktuálnejšie štatistické údaje a teda indexy sú presnejšie a viac zamerané na konkrétnu oblasť, ktorej sa venujú. Slovensko má dáta "aktuálne" ale ich štruktúra je zastaraná. V porovnaní so zahraničím by Slovensko malo pracovať s inými dátovými setmi, ako tie, ktoré už pre potreby súčasného sveta nie sú dostatočné. To má vplyv aj na index a je potrebné povedať, že indikátory, ktoré sú v indexe by mohli byť omnoho viac zamerané na "SMART". Problém však je, že Slovensko také dáta nezbiera a nespracúva.

Tento index (benchmark) je dielom autorov akademického sektora, pričom nie je nijako hradené ani spolufinancované verejnými alebo súkromnými zdrojmi. Preto sú k dispozícii dáta prvej úrovne (6 SMART ukazovateľov) a dáta druhej úrovne. Dáta tretej úrovne (samotné indikátory) sú po vzájomnej dohode s konkrétnou samosprávou alebo inštitúciou obchodovateľné pre potreby ďalšieho rozvoja tohto indexu.

featured