S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Geografická mapa hodnotených miest​

[geo_mashup_map]
Informácie k mape

Zobrazenie bodov:

Zelená – obce
Červená – mestá
Strieborná – okresy
Azúrová – kraje

Táto mapa vyobrazuje tie obce a mestá, ktoré majú v súčasnosti na základe štatistík minimálne 3000 obyvateľov a teda je na tieto obce a mestá robený slovenský Smart City Index. Rozkliknutím konkrétnej samosprávy máte možnosť vidieť jeho celkovú pozíciu v indexe a zároveň sa rýchlo dostať k štatistike – vyobrazeniu konkrétnych hodônot tejto samosprávy v rámci porovnávania.