S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Edukácia pre Smart Slovensko

Projekt č. 004UCM-4/2023: Edukácia pre Smart Slovensko Projekt “Edukácia pre Smart Slovensko” predstavuje významný krok vpred v oblasti vzdelávania a technológie. Naším cieľom je vytvoriť aplikačno-technologické prostredie, ktoré ponúka inovatívny prístup k podaniu vedomostí o inteligentných mestách a regiónoch. Tento

Slovenský smart city index - fondy inteligentné mestá - financovanie
Fond 106 miliónov pre inteligentné mestá a regi...

V súčasnosti koncepty inteligentných miest a regiónov na Slovensku nie sú využívané dostatočne. Tento fakt chce v programovom období EÚ (Európska Únia) zmeniť prostredníctvom viac ako 106 miliónov pre inteligentné mestá a regióny cez Európsky fond regionálneho rozvoja. Slovensko na

Až 4 milióny pre samosprávy a kraje na moderné...

V novej výzve adresovanej MIRRI SR na moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch môžu samosprávy a kraje získať na svoje projekty od 350 tisíc Euro do 4 miliónov Euro. Celkovo je vyčlenených až 35 miliónov Euro. Ministerstvom investícií, regionálneho

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta
Klimatická neutralita miest bude finančne podpor...

Misie EÚ spustila prostredníctvom Európskej komisie nový a inovatívny spôsob, ako spolupracovať a zlepšovať životy ľudí v Európe aj mimo nej – klimatická neutralita miest do roku 2030. Víziou je aktívna a spolupracujúca práca so samosprávami cez príklady dobrej praxe.

Smart City Index Slovensko
Prvé dáta za rok 2021 pre Smart City na Slovensk...

Prvá aktualizácia dát v roku 2021 priniesla pohľad na vývoj umiestnenia slovenských samospráv v porovnávaní Smart City Index-e za tento rok v porovnaní s rokmi 2019 a 2020. Číslo umiestnenia sleduje prvý rok umiestnenia sa voči poslednému (niektoré samosprávy sa

PO 2021-2021 Smart City
Smart agenda v programovom období 2021 – 20...

Prinášame Vám stručný pohľad na Programové obdobie 21-27 s ohľadom na oblasti, ktoré budú /môžu byť/ prepojené na smart agendu v samosprávach a regiónoch. V nasledujúcich podkapitolách je našou snahou vyňať tie oblasti, ktoré by mohli byť zamerané na smart,

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov
Sprievodca inteligentným rozvojom miest a región...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci projektu Efektívna verejná správa s kódom ITMS2014+ 314011AGI4 a názvom projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov vydal novú publikáciu. Účelom dokumentu je poskytnúť aktérom tejto agendy, predovšetkým

Smart city kybernetická bezpečnosť
Techsummit event – SME Smart City konferenci...

Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov. O téme Smart Cities sa veľa rozpráva, no len málokto sa na inteligentné mestá pozerá aj cez bezpečnosť, ktorá

SME konferencie

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest. Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát.

Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny
Hospodárske noviny – príloha Reality

Denník Hospodárske noviny publikoval dňa 28.5.2021 v rámci prílohy Reality a development, článok o Slovenskom SMART City Indexe. Názov článku je “Naj mestom Slovenska je Bratislava”. Na Slovensko pomaly prichádzajú inovatívne riešenia, ktoré môžu položiť základný kameň pre tak zvané