S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Smart city kybernetická bezpečnosť
Techsummit event – kybernetická bezpečnos...

Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov. O téme Smart Cities sa veľa rozpráva, no len málokto sa na inteligentné mestá pozerá aj cez bezpečnosť, ktorá

SME konferencie

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest. Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát.

Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny
Hospodárske noviny – príloha Reality

Denník Hospodárske noviny publikoval dňa 28.5.2021 v rámci prílohy Reality a development, článok o Slovenskom SMART City Indexe. Názov článku je “Naj mestom Slovenska je Bratislava”. Na Slovensko pomaly prichádzajú inovatívne riešenia, ktoré môžu položiť základný kameň pre tak zvané

Celkovo a SmartEconomy heatmaps 2020

V rámci projektu, prinášame Vám heatmaps slovenských okresov v rámci ich celkového umiestnenia sa a umiestnenia sa v SmartrEconomy za rok 2020.    

Smart City Index TV Markiza spravodajstvo
Inteligentné mestá – správy Markíza

Projekt Slovenský Smart City Index mal premiéru vo večerných novinách na správy TV Markíza. Reportér Dávid Vido odprezentoval aktuálny stav implementácie agendy inteligentných miest na Slovensku. Problémom je povedomie o minimálnych požiadavkách na smart technológie zo strany starostov a primátorov

Slovak Smart city benchmark metodika porovnávanie index dáta inteligentné mesto
Slovenská republika na ceste k budovaniu intelige...

Aj keď téma implementácie inteligentných technológií v mestách a obciach na Slovensku nie je nová, proces ako taký je iba v začiatkoch. Implementácia inteligentných riešení poskytuje možnosti na zlepšenie kvality riadenia v rámci miestnych samospráv, efektívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi,

(c) Freepik
Marketingové aspekty rozvoja elektromobility na S...

Napriek samohybným silám trhu majú veľký vplyv na rozvoj elektromobility na Slovensku aj politické opatrenia na národnej úrovni.

(c) Freepik
Implementácia smart cities na Slovensku

Smart City je novým konceptom v rozvoji miest a mestských regiónov

How to know if a solution is smart. According to six main characteristics, Bratislava is in the first place in our country, however lagging far behind the world
Trend článok o Smart City Index

Ako zistiť, či je riešenie smart. Týždenník Trend o Slovenskom Smart City Indexe v špeciálnej prílohe smart city.

Najnovšie články

Smart city kybernetická bezpečnosť
Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny