S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Smart city kybernetická bezpečnosť

Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov.

O téme Smart Cities sa veľa rozpráva, no len málokto sa na inteligentné mestá pozerá aj cez bezpečnosť, ktorá by mala byť prioritou. Mesto s inteligentnými zariadeniami zbiera totiž množstvo dát, a tie je nevyhnutné nielen spracúvať, ale aj chrániť. V opačnom prípade sa mestá a samosprávy stávajú terčom kybernetických útokov, ktorých dôsledkom môže byť zneužitie dát či ohrozenie životov. Kybernetická bezpečnosť sa tak stáva jednou z kľúčových tém súčasnosti, na čo počas konferencie SLOVENSKÉ (SM)ART CITY poukázali viacerí odborníci.

Andrej Kóňa, expert na inteligentné mestá, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v jej úvode uviedol, že na Slovensku nemáme Smart Cities, ale Smart Villages, v ktorých sa oproti mestám prejavuje finančná a aj vedomostná priepasť.

Smart city kybernetická bezpečnosť

Kóňa však v súvislosti s dokumentmi poukazuje na veľkú zaťaženosť miest a obcí: “NSKB a Akčný plán obsahujú kvantá informácií, ktoré obce musia nielen nasávať, ale aj implementovať, čo sa nedá stíhať.”

PR článok: https://www.startitup.sk/hackerske-utoky-nemusia-byt-len-utokmi-na-data-ale-aj-na-technologie-kritickej-infrastruktury-co-moze-ohrozit-zdravie-a-zivot-obyvatelov/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=odbLyegn_e8

Podcast: https://anchor.fm/techsummit-events/

Podobné stránky