S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Smart city kybernetická bezpečnosť
Techsummit event – kybernetická bezpečnos...

Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov. O téme Smart Cities sa veľa rozpráva, no len málokto sa na inteligentné mestá pozerá aj cez bezpečnosť, ktorá

SME konferencie

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest. Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát.

How to know if a solution is smart. According to six main characteristics, Bratislava is in the first place in our country, however lagging far behind the world
Trend článok o Smart City Index

Ako zistiť, či je riešenie smart. Týždenník Trend o Slovenskom Smart City Indexe v špeciálnej prílohe smart city.

Najnovšie články

Smart city kybernetická bezpečnosť
Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny