S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Info

Andrej Kóňa

Realizátor projektu -

FSV UCM a Brand Institute o.z.

Web správca a realizátor
Brand Institute, o.z.
Havelkova 30
841 03 Bratislava – Lamač

Spolurealizátor projektu
Fakulta sociálnych vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Bučianska 4/A
917 01 Trnava