S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest.

Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát. Potvrdilo sa, že lokálna demokracia dokáže efektívne reagovať, a netýka sa to len aktuálnej starostlivosti o zdravie obyvateľov, ale aj ďalších ekonomických a sociálnych otázok. Nie náhodou považuje Európska únia mestské regióny za motor prosperity v každej členskej krajine.

Pandémia urýchlila mnohé spoločenské procesy a platí to aj pre verejnú správu. Je najvyšší čas, aby pokročila jej reforma s cieľom dať samospráve viac právomocí i zodpovednosti. Jej základom by mal byť presun kompetencií do centier územného rozvoja a podpora digitalizácie, ktoré zlepšujú služby obyvateľom.

Pandémia bola nečakanou reklamou konceptu Smart City – ukázala, že digitálne technológie sú pri riešení problémov veľmi efektívne. Pomáhajú pri testovaní a očkovaní a rovnako môžu byť účinné aj pri riešení problémov slovenských miest – zahltenej dopravy, kvality ovzdušia, znižovania spotreby energií, lepšieho nakladania s odpadmi… Hodnoverné dáta, digitálne modelovanie a ďalšie inteligentné nástroje ponúkajú lepšie a hlavne lacnejšie riešenia, čo v čase po pandémii každý ocení.

Kompetentnosť, nasadenie a empatia komunálnych lídrov počas koronakrízy posilnili dôveru obyvateľov v lokálnu politiku. Mestá môžu využiť tento potenciál a ďalej prehlbovať lokálnu demokraciu. Aj v tomto smere môžu byť digitálne technológie prínosom – zlepšujú komunikáciu s obyvateľmi a vytvárajú priestor pre demokratické rozhodovanie, kde si každý nájde možnosti pre rozvoj svojej komunity.

Ako by sa slovenské mestá mali pripraviť na pokoronovú realitu? Aké poučenie si z pandémie odnášajú úspešní regionálni lídri a čo je ich prioritou pre najbližšie roky?

Peter Fiabáne, primátor Žiliny
Igor Wzoš, predseda predstavenstva Smart City Cluster
Andrej Kóňa, projekt Smart City Index, Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
Milan Orlovský, konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti KOOR

Konferenciu moderuje Peter Vavro, riaditeľ obsahu a podpory predaja, divízia magazínov Petit Press

https://smekonferencie.sk/podujatie/smart-city-summit-2021/

Podobné stránky