S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Až 4 milióny pre samosprávy a kraje na moderné...

V novej výzve adresovanej MIRRI SR na moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch môžu samosprávy a kraje získať na svoje projekty od 350 tisíc Euro do 4 miliónov Euro. Celkovo je vyčlenených až 35 miliónov Euro. Ministerstvom investícií, regionálneho

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta
Klimatická neutralita miest bude finančne podpor...

Misie EÚ spustila prostredníctvom Európskej komisie nový a inovatívny spôsob, ako spolupracovať a zlepšovať životy ľudí v Európe aj mimo nej – klimatická neutralita miest do roku 2030. Víziou je aktívna a spolupracujúca práca so samosprávami cez príklady dobrej praxe.

PO 2021-2021 Smart City
Smart agenda v programovom období 2021 – 20...

Prinášame Vám stručný pohľad na Programové obdobie 21-27 s ohľadom na oblasti, ktoré budú /môžu byť/ prepojené na smart agendu v samosprávach a regiónoch. V nasledujúcich podkapitolách je našou snahou vyňať tie oblasti, ktoré by mohli byť zamerané na smart,

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov
Sprievodca inteligentným rozvojom miest a región...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci projektu Efektívna verejná správa s kódom ITMS2014+ 314011AGI4 a názvom projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov vydal novú publikáciu. Účelom dokumentu je poskytnúť aktérom tejto agendy, predovšetkým

SME konferencie

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest. Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát.

How to know if a solution is smart. According to six main characteristics, Bratislava is in the first place in our country, however lagging far behind the world
Trend článok o Smart City Index

Ako zistiť, či je riešenie smart. Týždenník Trend o Slovenskom Smart City Indexe v špeciálnej prílohe smart city.

Najnovšie články

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta
Smart City Index Slovensko