S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Projekt č. 004UCM-4/2023: Edukácia pre Smart Slovensko

Projekt “Edukácia pre Smart Slovensko” predstavuje významný krok vpred v oblasti vzdelávania a technológie. Naším cieľom je vytvoriť aplikačno-technologické prostredie, ktoré ponúka inovatívny prístup k podaniu vedomostí o inteligentných mestách a regiónoch. Tento projekt tiež poskytne základné zručnosti kritického myslenia a zručnosti v oblasti práce s veľkými dátami mesta (big city data).

Výsledky projektu

Výsledky nášho projektu prinesú mnoho výhod pre rôzne skupiny:

 • Metodika a nástroje: Vysoké školy získajú metodiku, procesnú mapu a nástroje, vrátane publikácií a možnosť využiť aplikačno-technologické prostredie pre implementáciu nového vzdelávacieho modulu v rámci výučby.
 • Inovatívne prepojenie: Projekt umožní inovatívne prepojenie učebných textov s telekomunikačnými prostriedkami, čím sa zlepší kvalita a efektívnosť výučby.

Smart City Explorer

Jedným z hlavných výstupov projektu je aplikácia Smart City Explorer. Táto dynamická vzdelávacia platforma je navrhnutá s cieľom podporiť pochopenie a zapojenie študentov do konceptu inteligentných miest a regiónov.

Funkcie aplikácie:

Pre študentov:

 • Interaktívne vzdelávacie moduly: Zapojte sa do dynamického obsahu, ktorý robí učenie o inteligentných mestách zábavným a príťažlivým.
 • Kvízy: Testujte svoje vedomosti pomocou kvízov, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu.
 • Sledovanie pokroku: Monitorujte svoj učebný pokrok pomocou vizuálnych panelov, ktoré zobrazujú dosiahnuté úspechy a oblasti na zlepšenie.
 • Gamifikácia: Získavajte body a odmeny za dokončenie modulov a kvízov, čo robí učenie zaujímavejším a motivujúcim zážitkom.
 • Súťaživosť: Súťaženie s ostatnými študentmi na výsledkovej tabuli prináša ďalšiu motiváciu na zlepšovanie svojich výsledkov.

Pre školy:

 • Monitorovanie výkonnosti študentov: Školy môžu sledovať výsledky a pokrok svojich študentov pomocou prehľadných analytických nástrojov.
 • Prispôsobenie vzdelávacieho obsahu: Umožňuje školám prispôsobiť vzdelávací obsah podľa potrieb a cieľov študentov.
 • Účasť na vzdelávacích výzvach: Školy môžu zapájať svojich študentov do rôznych výziev, ktoré podporujú aplikáciu teoretických znalostí v praxi.
 • Získavanie dát pre zlepšenie stratégií: Školy môžu využívať údaje získané z aplikácie na zlepšenie svojich vzdelávacích stratégií a programov.

Pre samosprávy:

 • Prístup k dátam o regionálnych vzdelávacích trendoch: Samosprávy môžu získať cenné dáta o výkonnosti študentov v ich regióne.
 • Organizovanie lokálnych výziev: Možnosť vytvárať výzvy šité na mieru potrebám komunity, čo pomáha zvyšovať zapojenie občanov.
 • Nástroje na zapojenie komunity: Samosprávy môžu využívať aplikáciu na zlepšenie vzájomnej komunikácie a interakcie s občanmi.
Smart City Explorer

Smart City Explorer

Vitajte v Smart City Explorer

Preskúmajte vzdelávacie moduly, riešte kvízy a zapájajte sa do výziev, aby ste sa dozvedeli viac o inteligentných mestách a regiónoch.

Začať teraz

© 2024 Smart City Explorer

Projekt “Edukácia pre Smart Slovensko” je jedinečnou príležitosťou na zlepšenie vzdelávacieho systému pomocou inovatívnych technológií. Aplikácia Smart City Explorer je skvelým nástrojom, ktorý prinesie výhody pre študentov, školy a samosprávy, a tým prispeje k rozvoju inteligentných miest a regiónov na Slovensku.

Kontakt

Pre viac informácií o projekte, kontaktujte:

Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Email: andrej.kona@ucm.sk

Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

Projekt č. 004UCM-4/2023

Podobné stránky