S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Slovak Smart city benchmark metodika porovnávanie index dáta inteligentné mesto

Aj keď téma implementácie inteligentných technológií v mestách a obciach na Slovensku nie je nová, proces ako taký je iba v začiatkoch. Implementácia inteligentných riešení poskytuje možnosti na zlepšenie kvality riadenia v rámci miestnych samospráv, efektívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi, ako aj možnosti priblíženia miestnych samospráv k ich obyvateľom vrátane osobného systému tvorby, hodnotenia a realizácie inteligentných riešení a inovácie. Pokiaľ ide o slovenské samosprávy, bolo by možné pozorovať, že v poslednom čase rastie záujem o koncept Smart City. Ukázalo sa to pri realizácii prvých projektov, a to aj napriek absencii podpory systému Smart City a stanoveniu kľúčových ukazovateľov výkonnosti, pretože pri použití verejných prostriedkov je nevyhnutné vedieť, či boli vynaložené efektívne. Rozvoj Smart City je potrebné vnímať ako prostriedok na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov s podporou politiky štátneho hospodárstva, ako aj platformy na aktiváciu vedecko-výskumného potenciálu Slovenskej republiky. Prvý a jediný slovenský index inteligentných miest dáva príležitosť na porovnanie prostredníctvom daných kľúčových ukazovateľov výkonnosti a ukazuje silné alebo slabé stránky slovenských inteligentných miest.

 

Celý článok si môžete prečítať tu: SciPap | Slovak Republic on the way to build Smart Cities based on KPIs with first Slovak Smart City Index (upce.cz)

Slovak Smart city benchmark metodika porovnávanie index dáta inteligentné mesto


Podobné stránky