S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

(c) Freepik

Slovensko už v súčasnosti disponuje pomerne rozvinutou cestnou infraštruktúrou
a stále pracuje na jej rozširovaní. Rovnako je na tom sieť čerpacích staníc a odpočívadiel,
ktorých počet a umiestnenie spĺňa požiadavky cestujúcich. Pre podporu elektromobility je
postačujúce postupné vybudovanie nabíjacích staníc na už existujúcich čerpacích staniciach.
O budovanie nabíjacích staníc prejavujú záujem popri obciach i mestách aj reštauračné či
ubytovacie zariadenia, ktoré tým chcú osloviť širšiu klientelu, nakoľko pri počte zhruba 450
dobíjacích staníc na území Slovenska ešte stále zostáva mnoho neobsadených, ale o to
atraktívnejších lokalít pre vybudovanie elektromobilových dobíjacích staníc (Eco Auto team,
2018). V roku 2018 bola navyše spustená prvá ultrarýchla nabíjacia stanica pre
elektromobily, ktorá dosahuje oproti bežným dobíjacím staniciam 7-násobne vyšší výkon
a prispieva tak k zvýšeniu komfortu počas cestovania po Slovensku, nakoľko dokáže nabiť
elektromobil už počas pätnástich minút.

Prístup štátneho sektora k rozvoju elektromobility na Slovensku je kladný, ale samotnú
aplikáciu hodnotíme negatívne. Na národnej úrovni sú opakovane vypracovávané
strategické dokumenty zamerané na rozvoj tohto sektora, avšak k riešeniu problému
a aplikácii konkrétnych postupov sa pristupuje pomerne povrchne. Opatrenia sú
v dokumentoch definované veľmi všeobecne a chýba plán ich implementácie a kontroly
výsledných efektov.

Veľkou prekážkou rozvoja elektromobility je súčasne dojazd, resp. doba dobíjania
akumulátora elektromobilu. Z toho dôvodu navrhujeme vývoj takých dobíjacích staníc
a elektromobily takého konštrukčného charakteru, ktoré umožňujú namiesto dobitia batérie
elektromobilu jej výmenu za už plne nabitý akumulátor, následkom čoho vodič nie je nútený
čakať kým sa batéria dobije, ale iba dobu nevyhnutnú na jej výmenu.

Článok bol publikovaný v zborník “Merkúr 2019”, ktorý publikuje Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta.

Podobné stránky