S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Slovak Smart City Index - article - Hospodárske noviny

Denník Hospodárske noviny publikoval dňa 28.5.2021 v rámci prílohy Reality a development, článok o Slovenskom SMART City Indexe. Názov článku je “Naj mestom Slovenska je Bratislava”.

Na Slovensko pomaly prichádzajú inovatívne riešenia, ktoré môžu položiť základný kameň pre tak zvané inteligentné mestá. Či už ide o zdieľané bicykle, smart križovatky alebo hybridné autobusy, mestá a obce môžu pokrok v tejto oblasti sledovať vďaka slovenskému SMART City Indexu. Tento akademický projekt vznikol ako výsledok spolupráce Fakulty sociál nych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ministerstva hospodárstva na Smart Cities Workshope. Prvé dáta porovnávania slovenských inteligentných samospráv boli prezentované už v novembri 2019. Porovnávanie je postavené na šiestich referenčných oblastiach, ktorými sú inteligentné spravovanie, ľudia a komunity, prostredie, život a služby, mobilita a tiež ekonomika. Slovenskí akademici vychádzali z dát štúdie profesora Giffingera z Technickej univerzity vo Viedni a slovenský index naplnili dostupnými štatistickými dátami samospráv, okresov a krajov.

Podobné stránky