S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

SME konferencie

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest. Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát.

Smart City Index TV Markiza spravodajstvo
Inteligentné mestá – správy Markíza

Projekt Slovenský Smart City Index mal premiéru vo večerných novinách na správy TV Markíza. Reportér Dávid Vido odprezentoval aktuálny stav implementácie agendy inteligentných miest na Slovensku. Problémom je povedomie o minimálnych požiadavkách na smart technológie zo strany starostov a primátorov