S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rámci Smart agendy za rok 2020

Ponúkame kompletné porovnanie všetkých samospráv, ktoré sme hodnotili a ich umiestnenie v porovnaní s ostatnými samosprávami. Pozície vychádzajú z prepočtov v roku 2020.

PHRSR (PHSR) obce je strednodobým rozvojovým dokumentom v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v NSRR, pričom zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja príslušnej VÚC a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce.

My ponúkame pohľad na Smart rozvoj samosprávy / kraja v rámci zatriedenia našich indikátorov do oblastí, ktoré sa bežne využívajú v PHSR.

Ak chcete vidieť umiestnenie vo všetkých  oblastiach, prosím je potrebné Registrovať sa

Porovnanie PHSR SMART CITY samospráv 2020

  • Aktualizované: 28. jún 2021
  • Verzia databázy: 1.00

Ako čítať benchmark

Naučíme Vás, ako na
metodiku alebo prácu
s piliermi indexu.

Veľkostné rozdelenie

Pozrite si porovnanie na základe
rozdelenia samospráv podľa
veľkostných skupín.

Ako na to - newsletter

Prihláste sa do nášho učiaceho sa
newslettra a my vás prevedieme
zákulisím celého benchmarku.

Ako čítať naše dáta

Ako čítať naše dáta

Prečítajte si náš návod, ako čítať dáta, ako ich komunikovať a zároveň interpretovať. Pozrite si návod, postup a štruktúru našich dát.

Zistiť viac