S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov
Sprievodca inteligentným rozvojom miest a región...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci projektu Efektívna verejná správa s kódom ITMS2014+ 314011AGI4 a názvom projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov vydal novú publikáciu. Účelom dokumentu je poskytnúť aktérom tejto agendy, predovšetkým