S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Slovenský smart city index - fondy inteligentné mestá - financovanie
Fond 106 miliónov pre inteligentné mestá a regi...

V súčasnosti koncepty inteligentných miest a regiónov na Slovensku nie sú využívané dostatočne. Tento fakt chce v programovom období EÚ (Európska Únia) zmeniť prostredníctvom viac ako 106 miliónov pre inteligentné mestá a regióny cez Európsky fond regionálneho rozvoja. Slovensko na

Smart City Index Slovensko
Prvé dáta za rok 2021 pre Smart City na Slovensk...

Prvá aktualizácia dát v roku 2021 priniesla pohľad na vývoj umiestnenia slovenských samospráv v porovnávaní Smart City Index-e za tento rok v porovnaní s rokmi 2019 a 2020. Číslo umiestnenia sleduje prvý rok umiestnenia sa voči poslednému (niektoré samosprávy sa