S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Info okresu

IČO: 321117

Počet obyvateľov: 14 041

Web sídlo: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=51

Mapa zobrazuje len sídlo okresu, nezobrazuje rozlohu a jeho pokrytie.

Celkové umiestnenia okresu

Dáta vychádzajú z premenných samospráv (Mestá a Obce), ktoré sa na území okresu nachádzajú.

Prihláste / registrujte sa

Aby ste mohli vidieť dáta jednotlivých pilierov okresu – dáta druhej úrovne, je potrebné sa Registrovať. Ak už registráciu máte, prosím prihláste sa.

Ako čítať naše dáta

Ako čítať naše dáta

Prečítajte si náš návod, ako čítať dáta, ako ich komunikovať a zároveň interpretovať. Pozrite si návod, postup a štruktúru našich dát.

Zistiť viac
Smart Economy

No Data Found

Smart Environment

No Data Found

Smart Living

No Data Found

Smart Governance

No Data Found

Smart Mobility

No Data Found

Smart People

No Data Found

6 charakteristík a 31 faktorov

Šesť kľúčových „inteligentných“ charakteristík: hospodárstvo, ľudia, správa vecí verejných, mobilita, životné prostredie a bývanie; sa považuje za relevantnú skupinu charakterizujúcu inteligentné mesto. Možno ich rozdeliť na 31 relevantných faktorov, ktoré odrážajú najdôležitejšie aspekty každej hodnotenej inteligentnej charakteristiky.