S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Info

IČO: 329398

Web sídlo: https://www.nalepkovo.sk/

Vývoj počtu obyvateľov*:

No Data Found

Celkové umiestnenia
Prihláste / registrujte sa

Aby ste mohli vidieť dáta jednotlivých pilierov – dáta druhej úrovne, je potrebné sa Registrovať. Ak už registráciu máte, prosím prihláste sa.

6 charakteristík a 31 faktorov

Šesť kľúčových „inteligentných“ charakteristík: hospodárstvo, ľudia, správa vecí verejných, mobilita, životné prostredie a bývanie; sa považuje za relevantnú skupinu charakterizujúcu inteligentné mesto. Možno ich rozdeliť na 31 relevantných faktorov, ktoré odrážajú najdôležitejšie aspekty každej hodnotenej inteligentnej charakteristiky.

Dáta na dosah

Registrovaný užívateľ má k dispozícii štatistiku vývoja.
Prémiový užívateľ má prístup k dátam druhej úrovne a ich grafickom zobrazení pre samosprávy.

Bez poplatku
Zadarmo
Registrovaní užívatelia majú možnosť získať detailnejšie dáta, štatistiky a informácie.
PROfesionál
len 30€ na 6 mesiacov

Prémiový obsah pre PROfesionála!

Dáta, ktoré pomôžu profesionálne riadiť inteligentné mestá, ale aj skúmať ich možnosti pre výskumníkov. - samosprávy v grafe - dáta za všetky roky jednotlivo; - dáta druhej úrovne pre miestne samosprávy, okresy a kraje; - samosprávy v tabuľke - dáta za všetky roky; - ďalšie dáta a zobrazenia. Podnikatelia kontaktujte info@inteligentnemesta.sk! Toto členské slúži len pre fyzické osoby.