S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rámci Smart agendy za rok 2020

Ponúkame kompletné porovnanie všetkých samospráv, ktoré sme hodnotili a ich umiestnenie v porovnaní s ostatnými samosprávami. Pozície vychádzajú z prepočtov v roku 2020.

PHRSR (PHSR) obce je strednodobým rozvojovým dokumentom v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v NSRR, pričom zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja príslušnej VÚC a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce.

My ponúkame pohľad na Smart rozvoj samosprávy / kraja v rámci zatriedenia našich indikátorov do oblastí, ktoré sa bežne využívajú v PHSR.

Index predchádzajúcich rokov (verzií)
Index podľa veľkostných skupiín

Ak chcete vidieť umiestnenie vo všetkých  oblastiach, prosím je potrebné Registrovať sa


Ak chcete vidieť umiestnenie vo všetkých  oblastiach, prosím je potrebné Registrovať sa

Ako čítať benchmark

Naučíme Vás, ako na
metodiku alebo prácu
s piliermi indexu.

Veľkostné rozdelenie

Pozrite si porovnanie na základe
rozdelenia samospráv podľa
veľkostných skupín.

Ako na to - newsletter

Prihláste sa do nášho učiaceho sa
newslettra a my vás prevedieme
zákulisím celého benchmarku.

Ako čítať naše dáta

Ako čítať naše dáta

Prečítajte si náš návod, ako čítať dáta, ako ich komunikovať a zároveň interpretovať. Pozrite si návod, postup a štruktúru našich dát.

Zistiť viac