S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

[featured_image]

950,00€

License
  • Verzia 1.0
  • Stiahnuť 1
  • Veľkosť súboru 1.03 MB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 15. októbra 2021
  • Posledná aktualizácia 25. januára 2022

Dáta - Výskum & Vývoj - 2019, 2020, 2021

V balíčku sú dostupné nasledujúce dáta:

  • Dáta za roky 2019, 2020 a 2021*
  • Prepočty** a pozície*** pre samosprávy, okresy a kraje
  • Zoradenie a umiestnenie podľa veľkostných skupín samospráv v rámci prepočtov** a pozícií*** v rámci rokov 2020 a 2021*
  • Prepočty** a pozície*** hodnotených samospráv za jednotlivé roky v 6 pilieroch inteligentného mesta v rámci prvej úrovne**** dát a druhej***** úrovne dát. Tretia****** úroveň dát nie je prístupná

 

Tento balíček je možné objednať aj kontaktovaním, kedy my Vám vystavíme faktúru, po jej úhrade získate licenčný kľúč pre prístup k dátam.

BALÍČEK sa poskytuje len univerzitám a výskumným centrám. Nie je určený pre ekonomické alebo strategicko-plánovacie aktivity!

 

* Dáta za rok sú aktualizované u 33,3333 % indikátorov
** Prepočty sú číselné ukazovatele Z-transformation indexu (hodnota +1 až -1 pre možné porovnanie dát ukazovateľov tretej úrovne s kumuláciou cez aritmetický priemer na druhú a prvú úroveň indexu)
*** Pozície sú jednotlivé umiestnenia (1. miesto, ..., 58. miesto, ... atď.)
**** prvá úroveň pozostáva zo 6tich základných pilierov (zostavené aritmetickým priemerom z Faktorov)
***** Druhá úroveň pozostáva z Faktorov, ktoré sú zostavené z aritmetických priemerov Ukazovateľov (indikátorov)
****** Tretia úroveň sú samotné Ukazovatele (indikátory) kde dáta sú prerátavané Z-transformation index metódou pre možnosť jednotného porovnania rôznorodých dát

 

Attached Files

Vyskum&Vyvoj-2019-2020-2021a.zip