S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

[featured_image]

250,00€

License
  • Verzia 1.0
  • Stiahnuť
  • Veľkosť súboru 0.00 KB
  • Počet súborov 0
  • Dátum vytvorenia 25. januára 2022
  • Posledná aktualizácia 25. januára 2022

Dáta 2021 FINAL

V balíčku sú dostupné nasledujúce dáta:

  • Finálne dáta za rok 2021*
  • Prepočty** a pozície*** pre samosprávy, okresy a kraje
  • Zoradenie a umiestnenie podľa veľkostných skupín samospráv v rámci prepočtov** a pozícií*** v rámci roku 2021
  • Prepočty** a pozície*** hodnotených samospráv za jednotlivé roky v 6 pilieroch inteligentného mesta v rámci prvej úrovne**** dát a druhej***** úrovne dát. Tretia****** úroveň dát nie je prístupná

 

Tento balíček je možné objednať aj kontaktovaním, kedy my Vám vystavíme faktúru, po jej úhrade získate licenčný kľúč pre prístup k dátam.

BALÍČEK  je rozšírením nasledovných inicializačných balíkov*******

[wpdm_package id="25547"]

[wpdm_package id="25525"]

[wpdm_package id="25545"]

Bez inicializačného balíčka sú tieto dáta len matematickým vyjadrením daného roka.

 

* Dáta za rok sú aktualizované u všetkých indikátorov
** Prepočty sú číselné ukazovatele Z-transformation indexu (hodnota +1 až -1 pre možné porovnanie dát ukazovateľov tretej úrovne s kumuláciou cez aritmetický priemer na druhú a prvú úroveň indexu)
*** Pozície sú jednotlivé umiestnenia (1. miesto, ..., 58. miesto, ... atď.)
**** prvá úroveň pozostáva zo 6tich základných pilierov (zostavené aritmetickým priemerom z Faktorov)
***** Druhá úroveň pozostáva z Faktorov, ktoré sú zostavené z aritmetických priemerov Ukazovateľov (indikátorov)
****** Tretia úroveň sú samotné Ukazovatele (indikátory) kde dáta sú prerátavané Z-transformation index metódou pre možnosť jednotného porovnania rôznorodých dát
******* Je potrebné mať zakúpený inicializačný balík, aby ste mohli dáta porovnávať.

 

Attached Files